.

 
 
 

Naručivanje telefonom ili emailom

Postoje tri oblika naručivanje:

1. Putem naše web trgovine 
2. Putem telefona + 385 98 19 29 620
3. I putem elektroničke pošte

  • Prilikom naručivanja putem elektroničke pošte potrebno je navesti šifru ili potpuni naziv proizvoda, količinu proizvoda. 
  • Zatim potrebno je navesti podatke o primatelju računa i ako je pravna osoba(obrt) obavezno navesti OIB.
  • i na kraju ako je primatelj dostave različit od primatelja računa potrebno je navesti adresu i poštanski broj mjesta gdje se paket dostavlja kao i broj telefona. 

 

 
  PODACI:

Tvrtka: Novi Forum d.o.o sa sjedištem u Zagreb
Upisana u Trgovački sud u Zagrebu /broj/ Tt-10/21243-2
Račun u Raiffeisen Bank Austria, ŽR: 2484008 - 1103028931  IBAN: HR6124840081103028931
MB: 1944568
OIB: 92006302133
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000kn uplaćen u cjelosti.

Direktor: B. Pleše
e-mail: info@novi-forum.com

Kontakt: +385 98 19 29 620